What's happening?

Đường băng bị chảy nhựa vì nắng nóng kỷ lục ở Anh