What's happening?

GDragon lên trình diện cảnh sát Hàn Quốc vì nghi án sử dụng ma túy