What's happening?

Hot!! Cháy quán ăn lớn ở Hà Nội, nhiều người hoảng loạn bỏ chạy trong đêm