What's happening?

Ngay lúc này tại Phạm Đình Toái, TP Vinh