What's happening?

NÓNG 🔥 Phát hiện 1 thi th..ể dưới cống thoát nước- nghi vấn bị sá.t hại – Bắc Giang