What's happening?

Nóng: Hình ảnh thượng úy công an dũng cảm lao xuống dòng nước lũ cứu nhiều người bị nước lũ cuốn trôi