What's happening?

Nóng: Khách sạn phá tổ ong khiến nhiều người đi đường bị đốt phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Video liên quan