What's happening?

Nóng: Nhật Bản hứng chịu 155 trận động đất trong 24h qua, khiến nhiều người không qua khỏi