What's happening?

TNGT nghiêm trọng ở Huế khiến nhiều người bị thương nặng