What's happening?

Vụ phát hiện bộ xương 13 năm trong bể phốt ở Hải Phòng: Hung thủ khai nhận do thiếu tiền nên mới ra tay