What's happening?

Camera ghi lại: Hai nữ ‘siêu trộm’ nhét 20 chai dầu gội của siêu thị vào quần – HCM