What's happening?

Cao tốc La Sơn, Túy Loan – Đà Nẵng: Xe Khách mất lái lao xuống vực khiến 3 người không qua khỏi