What's happening?

Tìm thấy thi thể người Việt Nam trong vụ 41 người bơi qua sông để thoát khỏi casino campuchia