What's happening?

Clip: Tiktoker Mi Trần khóc khi bị fan mét mẹ chuyện cô nàng khoe hàng bị lên VTV