What's happening?

Thanh niên nhận cuốc xe 47k nhưng đùa khách làm tròn lên 50k, khách vẫn nhẹ nhàng nói tạm biệt và cái kết cực đắng