What's happening?

Hà Nội: Một nhóm học sinh nam cấp ba ở đục trần nhà wc để nhìn sang wc của các bạn nữ