What's happening?

Hải Phòng: TNGT nghiêm trọng tại ngã tư Cống Trắng, Quán Toan khiến 1 người không qua khỏi