What's happening?

Video: TNGT liên hoàn tại Lạng Sơn khiến 5 người không qua khỏi