What's happening?

HOT: cháy lớn tại một quán bar ở Bắc Ninh, khói đen bốc cao ngùn ngụt, chưa rõ thương vong.