What's happening?

HOT: hai thanh niên cấp 3 lạng lách đánh võng bốc đầu rồi đâm vào oto bất tỉnh