What's happening?

Hot! Xe bồn cháy lớn trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng đoạn gầm cầu vượt Thống Nhất, huyện Gia Lộc (Hải Dương)