What's happening?

NÓNG: 1 người phụ nữ đi ngược chiều gây tai nạn khiến 1 thanh niên đi đúng chiều ra đi tại chỗ