What's happening?

Nóng: Cận cảnh người đàn ông vũ phu đánh vợ trước mặt con nhỏ