What's happening?

Video: Gia Lai, tngt nghiêm trọng – khiến 3 thành viên trong clb HAGL không qua khỏi