What's happening?

Nóng: Cháy lớn tòa nhà viễn thông Trường Sa Hồ Nam Trung Quốc