What's happening?

Nóng: Trực thăng chiến đấu của Malaysia bị rơi khiến 10 người không qua khỏi