What's happening?

Nóng: Cô gái TQ tự nhận Hoàng Sa và Trường Sa là của họ.