What's happening?

NÓNG: Đàn báo con dợt phố tông trúng 1 chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ