What's happening?

NÓNG: mâu thuẫn tình cảm, thanh niên giết người yêu rồi tự sát