What's happening?

Hạ Long: Say thuốc lào người đàn ông tử vong khi rơi xuống biển