What's happening?

NÓNG: Cố vượt hàng rào dù tàu sắp đến, 1 người đàn ông bị cuốn vào gầm, tử vong tại chỗ