What's happening?

Nóng!!! Sư Thầy “Kim cang hộ pháp” ăn phở bò với trứng chần