What's happening?

Ngã tư Nguyễn Huệ – Phan Bội Châu, Huế ngay lúc này