What's happening?

Nóng!! Video chủ tiệm Phở khẳng định Sư “Kim Cang” không ăn phở, chỉ ăn mì chay đập tan lời đồn của cư dân mạng