What's happening?

NÓNG: video tài xế xa tải tạt đầu, chắn đường xe cấp cứu đang chở bệnh nhân trong cơn nguy kịch