What's happening?

Ngọc Trinh bị tam giam vì gây rối mất trật tự