What's happening?

Nóng: Vụ nổ lớn khiến nhà máy tại khu công nghiệp Bắc Ninh tan hoang