What's happening?

Phú Yên: 4 học sinh không qua khỏi khi tắm sống gần nhà, mới tìm được 2 cháu