What's happening?

Quảng Ninh: Thanh niên phải làm lại hậu môn giả vì phạt hiện lươn KHỦNG trong ổ bụng!!!