What's happening?

Thạch Thất – Hà Nội: Chồng ra đi tại chỗ, còn vợ đang mang bầu 8 tháng phải lấy con ra luôn