What's happening?

TNGT nghiêm trọng tại Võ Chí Công hướng cầu Nhật Tân khiến 1 bạn nữ không qua khỏi