What's happening?

Tuyên Quang: Chồng tổ chức gặp mặt bồ và vợ mong muốn cả 3 về sống chung 1 nhà