What's happening?

Đoàn mô tô harley đi ngược chiều ở phá cát lái, khiến người dân bức xúc