What's happening?

NÓNG: 1 thầy giáo cấp 3 cầm thước gỗ và mũ bảo hiểm đánh vào đầu 2 em học sinh