What's happening?

Bình Dương: TNGT nghiêm trọng tại ngã tư Sở Sao khiến 2 người không qua khỏi