What's happening?

Cận cảnh vệt sáng lạ xuất hiện trên bầu trời miền Bắc sáng sớm nay