What's happening?

Lại xấu hiện clip hoa hậu Ý Nhi đi dự sinh nhật của 1 chủ tịch xong hỏi: như vậy có đủ để xuất cảnh chưa ??