What's happening?

Đã tìm thấy thi thể nạn nhân vụ nổ bom ở Cà Mau