What's happening?

Hoa hậu Ý Nhi tiếp tục gây tranh cãi, khi gọi tên mình trước vua Quang Trung và nhà thơ Hàn Mặc Tử