What's happening?

Phương Ly bị bắt gặp đang khóa môi bạn thân Andree tại Phú Quốc